Aktuality - Hranická rozvojová agentura z.s.Hranická rozvojová agentura z.s.

Právě se nacházíte : Aktuality

Dotační poradenství

kompletní zajištění přípravy projektů

3.5.2017

Expanze - výzva pro podnikatele!!!

Jste začínající nebo rozšiřující se malý a střední podnikatel? Plánujete založit novou nebo rozšířit stávající provozovnu, pořídit nové stroje a zařízení? Bude investovat od 4,4 milionů Kč? Tak právě pro Vás je aktuálně vyhlášená výzva z programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program ... číst celý text


21.3.2017

Technologie, nemovitosti, školící střediska - dotace pro podnikatele

Pro všechny podnikatele z tzv. Olomoucké aglomerace (ITI Olomouc) se otevírá další možnost získat dotace na stroje, nákup technologií, rekonstrukci podnikatelské nemovitosti ... číst celý text


9.3.2017

IROP připravuje na jaro další zajímavé výzvy

Integrovaný regionální operační program plánuje v dubnu otevřít dvě výzvy, které mohou být pro obce, ale i další žadatele z regionu, zajímavé. První z nich je výzva Sociální bydlení. Cílem programu je podpora pořízení bytů, ... číst celý text


6.3.2017

Hranice i letos jezdí do práce na kole

Město Hranice se již po třetí zapojilo do projektu Do práce na kole. I pro letošní rok je koordinátorem Hranická rozvojová agentura, která s městem spolupracuje v různých oblastech, především v oblasti cestovního ruchu, ale i dalších rozvojových záležitostech. Hranice a celý region je protkaný ... číst celý text


28.2.2017

Výzva na sociální bydlení bude v dubnu

IROP opět zařadil do harmonogramu plánovaných výzev oblast Sociálního bydlení. Výzva by měla být vyhlášena v dubnu 2017 a od května do září 2017 bude probíhat příjem žádostí o dotaci. Příjemci z řad obcí, nestátních neziskových organizací a církevních organizací mohou získat ... číst celý text


28.11.2016

Obce mohou získat další dotace na veřejné osvětlení

Vláda souhlasila s prodloužením programu EFEKT na rekonstrukce veřejného osvětlení, původně schváleným na období let 2008–2016. Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhlo prodloužení programu do roku 2017 z důvodu nevyčerpání peněžních prostředků v tomto roce. Pro letošní rok ... číst celý text


22.11.2016

Výzva pro podnikatele!!!

Jste začínající podnikatel s historií do 3 let? Chtěl byste pořídit nové stroje, technologická zařízení a vybavení? Stačí Vám maximální částka dotace 225 tisíc Kč? Právě pro Vás je tedy určena aktuálně vyhlášená výzva z programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Technologie. Agentura ... číst celý text


9.10.2016

Certifikační komise udělila známku kvality „MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®“ dalším zájemcům

Další výrobci z regionů Hranicko a Lipensko mohou označovat své výrobky značkou MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®. 27. července 2016 proběhla již pátá Certifikační komise, která udělila certifikát 2 výrobcům: EKO – Farma Kozí hrádek s Kravským BIO mlékem a ... číst celý text


28.7.2016

Další šance pro obce - dotace na vybudování komunitních center

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo nové výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu, které se zaměřují na podporu komunitních center. Pro žadatele je připraveno přes 470 milionů korun. Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Cílem je podpořit veřejná víceúčelová zařízení, ... číst celý text


15.6.2016

Výrobci pozor!!! - prodloužení V. výzvy o certifikaci regionálního produktu značkou MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®

Hranická rozvojová agentura, z.s. ve spolupráci s Asociací regionálních značek, o.s. prodlužují 5. výzvu k předkládání žádostí o udělení značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®. Výrobci, řemeslníci a zemědělci můžete své výrobky nebo produkty přihlásit až do ... číst celý text


12.5.2016

Výrobci pozor!!! – vyhlašujeme V. výzvu k certifikaci značkou MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®

Vyhlašujeme pátou výzvu k předkládání žádostí o udělení značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®. Výrobci, řemeslníci a zemědělci, můžete své výrobky přihlásit od 2. do 16. června 2016. Další informace a dokumenty ke stažení k výzvě naleznete na číst celý text


25.2.2016

Dotace pro zemědělské podnikatele a osoby hospodařící v lesích

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci se Státním zemědělským intervenčním fondem vyhlásilo 2. kolo příjmu žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova, ve kterém má v plánu rozdělit téměř 2,3 miliardy korun. Dotace jsou určeny pro projekty realizované zemědělskými podnikateli, a to s historií ... číst celý text


15.2.2016

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II

Podniky a živnostníci mohou získat finanční prostředky díky projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II. Projekt, jež realizuje Úřad práce, je určen na udržení ... číst celý text


2.3.2016

PRO Olšovec

PRO Olšovec


24.11.2015

Sociální začleňování, rovnost žen a mužů, rovné příležitosti

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Od 19. 11. 2015 do 31. 1. 2016 mohou spolky, další nestátní ... číst celý text


24.11.2015

Vyhlášení programu Technologie v rámci OP PIK je plánováno na 11. prosince 2015

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR poskytuje bližší informace k výzvě do programu Technologie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. V rámci tohoto programu mohou žádat malé a střední podniky o dotace na ... číst celý text


3.7.2015

Další šance pro podnikatele

Jste malým a středním podnikem a rozhodli jste se modernizovat Vaši podnikatelskou nemovitost? Máte v plánu rekonstruovat zastaralou infrastrukturu či přeměnit brownfield na moderní podnikatelský objekt? Právě pro Vás je určen program Nemovitosti. V programu Nemovitosti mohou ... číst celý text


8.6.2015

Začínající podnikatelé mají šanci získat až 225 tisíc!!!

Pro tak zvané mikropodniky je určena jedna z prvních výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, oblast podpory Technologie. Podniky do 10 zaměstnanců, které nemají delší historii než  3 roky mohou žádat o dotace na rozvoj svého podnikání. Mohou pořizovat stroje, technologie ... číst celý text


4.2.2015

Obce v Olomouckém kraji mohou žádat o dotaci na svoji infrastrukturu

Do 13. 2. 2015 mohou obce od 1000 obyvatel požádat o dotaci v rámci Olomouckého kraje na výstavbu, obnovu, rekonstrukci infrastruktury v majetku obce, konkrétně na: číst celý text


27.1.2015

40 milionů na veřejnou zeleň

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR otevřeli příjem žádostí o poskytnutí dotace na budování a rozvoj městské či obecní zeleně. Na Program podpory sídelní zeleně MŽP uvolnilo z prostředků SFŽP ČR celkem 40 milionů Kč. Žadatelé mohou být z řad měst a obcí. Šanci ... číst celý text


8.11.2014

Prodloužení IV. výzvy o certifikaci regionálního produktu značkou MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®

Hranická rozvojová agentura, z.s. ve spolupráci s Asociací regionálních značek, o.s. prodlužují 4. výzvu k předkládání žádostí o udělení značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®. Výrobci, řemeslníci a zemědělci můžete své výrobky nebo produkty přihlásit až do ... číst celý text


31.10.2014

IV.výzva k předkládání žádostí o udělení značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt® vyhlášena

Žádosti budou přijímány v pracovní dny v termínu od 24.10.2014 do 5.11.2014 od 9-15 hodin. Certifikace výrobků bude probíhat 20.11.2014 od 13.00 hodin v sídle koordinátora značky - Hranická rozvojová agentura, z.s.Výrobci získají díky značce různé výhody, zejména jednotnou ... číst celý text


14.9.2014

Sezóna soutěže Mlynářský krajánek 2014 končí na Střítežských hodech

Hranická rozvojová agentura ve spolupráci s obcí Střítež nad Ludinou zve všechny účastníky soutěže Mlynářský krajánek 2014 na tradiční Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, které proběhne v sobotu 20. září 2014 před ZŠ Střítež nad Ludinou v rámci Střítežských hodů. Akce bude zahájena cyklistickou ... číst celý text


1.4.2014

Tři nové výzvy z oblasti životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky tři výzvy pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Žadatelé (obce, svazky obcí, podnikatelé, fyzické osoby...) ... číst celý text


14.2.2014

Podnikatelům a živnostníkům pomůže další výzva z Programu rozvoje venkova

Již 20. kolo příjmu žádostí do Programu rozvoje venkova ČR vyhlásil nedávno Státní zemědělský intervenční fond. Oblast, která zajímá podnikatele je oblast ... číst celý text


30.1.2014

Hranicko již tradičně prezentovalo svůj turistický potenciál na brněnském veletrhu Regiontour 2014

Mezinárodní veletrh turistických možností v regionech, který se letos uskutečnil od 16. do 19. ledna na brněnském výstavišti, je největší prezentací průmyslu cestovního ruchu. Zastoupení zde měl i region Hranicko. V rámci expozice Olomouckého kraje jsme měli svůj informační box, kde zástupkyně Hranické ... číst celý text


7.1.2014

Podnikatelé z regionu mohou žádat o inovační voucher

Podnikatelé z Olomouckého a Zlínského kraje mohou žádat o finanční příspěvek až 149 tisíc korun na spolupráci s vybranými vysokými školami. Jedná se o nákup služeb, které napomáhají zvyšovat inovační potenciál podnikatelského subjektu. Pro podnikatele z každého kraje je vyčleněno 5 milionů korun z ... číst celý text


6.1.2014

MMR ČR vyhlásilo výzvu v podprogramu „Cestování dostupné všem“

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu na předkládání projektů v oblasti cestovního ruchu v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu podprogramu „Cestování dostupné všem“. Podporované oblasti:1)    Rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb ... číst celý text


6.1.2014

PF 2014

Děkujeme za Vaši důvěru v uplynulém roce a těšíme se na další nové projekty v roce 2014. Pohodu, štěstí a zdraví přeje tým Hranické rozvojové agentury.


10.12.2013

Máme další certifikované produkty MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®

Regionální značkou MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt® můžou označovat své výrobky další výrobci z regionů Hranicko a Lipensko. 31. října 2013 proběhlo v Hranické rozvojové agentuře již třetí zasedání Certifikační komise, která po důkladném zhodnocení udělila certifikát 5 výrobcům: Zemědělské ... číst celý text


22.10.2013

Města a obce mohou žádat o peníze na rozvoj cestovního ruchu

Přesně 175 milionů korun z ROP Střední Morava je připraveno pro veřejný sektor (kraje, města, obce, neziskové organizace) na podporu rozvoje cestovního ruchu v Olomouckém a Zlínském kraji. Termín pro ukončení podávání žádostí je 11. listopadu na Úřad Regionální rady v Olomouci a ve Zlíně.číst celý text


15.10.2013

Výrobci pozor! - vyhlašujeme III. výzvu k certifikaci značkou MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®

Vyhlašujeme druhou výzvu k předkládání žádostí o udělení značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®. Výrobci, řemeslníci a zemědělci můžete své výrobky nebo produkty přihlásit od 17. do 24. října 2013. Certifikační komise zhodnotí podané žádosti, navštíví ... číst celý text


19.9.2013

Sezóna soutěže Mlynářský krajánek 2013 končí na Střítežských hodech

Hranická rozvojová agentura ve spolupráci s obcí Střítež nad Ludinou zve všechny účastníky soutěže Mlynářský krajánek 2013 na tradiční Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, které proběhne v sobotu 21. září 2013 před ZŠ Střítež nad Ludinou v rámci Střítežských hodů. Akce bude zahájena ... číst celý text


3.9.2013

Soutěž Mlynářský krajánek 2013 se blíží ke konci

Pojeďte s námi v sobotu 7. 9. 2013 v 9.00 hod. posbírat co nejvíce odpovědí a razítek do svých průkazů Mlynářského krajánka. 3. cyklovýlet povede po trase, která je bohatá na informační tabule se spoustou odpovědí na otázky v průkazech všech mlynářských hodností. Pro ty z vás, kteří ... číst celý text


23.8.2013

Obce mají poslední příležitost využít peníze z ROP na revitalizaci veřejného prostranství

Úplně naposled mohou obce s počtem obyvatel od 500 do 5000 dosáhnout na peníze z ROP Střední Morava určené na revitalizaci veřejných ploch. V úterý 13. srpna byla pro ně vyhlášena výzva s alokací 170 milionů korun.  Obce mohou své projekty předkládat do 12. září tohoto roku.Podporované ... číst celý text


16.7.2013

Zateplení, výsadby nebo nakládání s odpady, to nás ještě čeká v oblasti životního prostředí

Poslední série výzev je plánována v Operačním programu životního prostředí. Peníze jsou tak připraveny ještě na oblasti, které se týkají zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí, kde mohou žádat jak obce, tak podniky. Dále se bude výzva týkat realizace úspor energie, tj. snižování energetické náročnosti ... číst celý text


1.7.2013

Další společný cyklovýlet Mlynářského krajánka do Skaličky

V sobotu 6. 7. 2013 v 9.00 hod., mají „krajánci“ a všichni příznivci cyklistiky možnost se společně vydat cyklotrasou „Po stopách vodní a větrné energie“ do Skaličky. Zde se můžeme zúčastnit oslav „120 let SDH Skalička a 685 let obce Skalička“. Sraz účastníků je tradičně na Šromotově náměstí. Vydáme ... číst celý text


18.3.2013

Dotace na zřízení „školky nebo jeslí“

Prostřednictvím aktuální výzvy z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost mohou podniky s více než 20 zaměstnanci získat finanční prostředky na vznik a provoz zařízení péče o děti od 6 měsíců do zahájení povinné školní docházky pro děti svých zaměstnanců nebo zaměstnanců partnerských firem. Podpora ... číst celý text


8.3.2013

Grantový program regionu Hranicko 2013 vyhlášen

Již po šesté rozjíždí Mikroregion Hranicko společně s významnými společnostmi Grantový program regionu Hranicko. Díky tomuto programu mohou pořadatelé zajímavých akcí, které se konají v našem regionu, získat až patnáctitisícový příspěvek na podporu propagace, či samotné organizace akce. A které akce ... číst celý text


4.2.2013

Poslední výzva Programu LEADER se blíží

Programový výbor MAS Rozvojové partnertsví Regionu Hranicko na svém jednání 24. ledna 2013 odsouhlasil parametry blížící se a zároveň poslední Výzvy č.1/2013 dotačního Programu LEADER "Měníme Hranicko". Byly stanoveny minimální finanční alokace pro jednotlivé Fiche a schváleno definitivní znění Metodických ... číst celý text


20.12.2012

Sportovní oddíly a kluby mohou získat dotace na podporu sportu

O příspěvek z Olomouckého kraje z Programu podpory sportu budou moci zájemci žádat od 22.12.2012.Rada Olomouckého kraje na své minulém zasedání projednala materiál, který právnickým osobám působící v oblasti sportu umožní žádat o příspěvek na neinvestiční náklady.číst celý text


5.12.2012

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo Program obnovy a rozvoje venkova

Další finanční prostředky pro obce i svazky obcí uvolní ministerstvo pro místní rozvoj v rámci Programu obnovy a rozvoje venkova na rok 2013. Ten byl vyhlášen 29. listopadu a od 17. prosince 2012 do 15. února 2013 mohou žadatelé podávat žádosti o dotaci. Finanční prostředky mohou získat obce, které ... číst celý text


3.12.2012

Moravskou bránou vede nová cyklotrasa

Moravská brána je díky své poloze na významné komunikační trase a nepřístupnosti svých okrajových částí jedinečným místem, kde lidé žili od pravěku. Tvořili zde osady a opevnění, tvrze a hrady. Důmyslnost jednotlivých osídlení a lokalit můžeme poznat i nyní, díky archeologickým nálezům a dalším výzkumům. ... číst celý text


23.11.2012

MMR připravuje přesnější zacílení fondů EU pro další programové období

Na ministerstvu proběhlo setkání s renomovanými odborníky, kteří detailně specifikují potřeby České republiky.V pondělí 12. listopadu proběhlo v budově MMR jednání u kulatého stolu, na kterém se diskutovalo o přesnějším zaměření operačních programů v programovém období 2014–2020.číst celý text


3.12.2012

Značku MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt® získali další výrobci

Na zasedání certifikační komise dne 23. října 2012 byla udělena ochranná známka MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt® dalším zájemcům.Certifikační komise v MORAVSKÉ BRÁNĚ je složena ze zástupců místních akčních skupin, sdružení a regionálních výrobců. Komise zhodnotila předložené žádosti ... číst celý text


25.9.2012

Úspěšní účastníci Mlynářského krajánka byli pasováni

Do cechu mlynářského regionu Hranicko byly v sobotu 22. 9. 2012 pasovány na dvě desítky nových mlynářských krajánků. Nejmladším účastníkem byl Jaromír Havran ve věku 10 let, který se stal již pantátou. Letošní slavnostní vyhlášení proběhlo v rámci velkých oslav 100 let otevření ZŠ Drahotuše, ... číst celý text


13.9.2012

Sezóna soutěže Mlynářský krajánek 2012 končí v Drahotuších na Slavnostech 100 let otevření ZŠ

Hranická rozvojová agentura ve spolupráci se ZŠ Drahotuše zve všechny účastníky soutěže Mlynářský krajánek 2012, ale i širokou veřejnost na tradiční Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, které proběhne v sobotu 22. září 2012 na hřišti ZŠ Drahotuše v rámci oslav 100. výročí otevření ... číst celý text


3.9.2012

Cyklisté vyrazí na v pořadí čtvrtý společný cyklovýlet na hrad Starý Jičín

Rozloučit s prázdninami a létem se mohou cyklisté během celodenního výletu, který proběhne v neděli 2. září. Tentokrát zájemci pojedou částečně trasu č. 2 a č. 3 regionální cyklotrasy „Po stopách využívání vodní a větrné energie“. Po tradičním srazu v  8.00 hod. na Šromotově ... číst celý text


7.8.2012

Výrobci pozor! - vyhlašujeme II. výzvu o certifikaci regionálního produktu

Hranická rozvojová agentura, z.s. ve spolupráci s Asociací regionálních značek, o.s. vyhlašují druhou výzvu k předkládání žádostí o udělení značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®. Výrobci, řemeslníci a zemědělci můžete své výrobky nebo produkty přihlásit od 7. srpna do 6. září 2012. ... číst celý text


27.7.2012

Hranicko na stránkách Výletník.cz

O zajímavostech z turistické lokality Hranicko se můžete nově dozvědět také na webu vyletnik.cz, jehož provozovatel spravuje také internetové portály kdykde.cz, nakole.cz, Cykloserver.cz, holiday.cz a další. Nechte se inspirovat k návštěvě atraktivních míst a přijeďte za sportem, ... číst celý text


16.7.2012

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo druhý ročník prázdninové soutěže Vyfoť projekt

Celostátní fotografická soutěž Ministerstva pro místní rozvoj s názvem Vyfoť projekt zaměřená na zdokumentování již realizovaných projektů podpořených z evropských dotačních fondů byla úspěšná a proto ji ministerstvo v letošním  roce zopakuje.Fotografie můžete zasílat v termínu od 1. července ... číst celý text


16.7.2012

Další společný cyklovýlet Mlynářského krajánka na Záhoří

V sobotu 21. 7. 2012 v 10.00 hod., budou mít „krajánci“ a všichni příznivci cyklistiky možnost se společně vydat na jih našeho regionu, na Záhoří. Bude to již potřetí, kdy letos společně pojedeme „Po stopách vodní a větrné energie“. Sraz účastníků je netradičně u vchodu do ... číst celý text


6.6.2012

Krajánci mají před sebou další výlet

V pořadí již druhý bude společný cyklovýlet příznivců Mlynářské cyklotrasy. V sobotu 23. 6. 2012 plánujeme společný výlet po okruhu číslo 1. Trasa začne tradičné v Hranicích na Šromotově náměstí v 8.30 hod. a bude pokračovat do Velké, Lhotky přes Olšovec do Partutovic, ... číst celý text


17.5.2012

Nová příležitost pro projekty zlepšující kvalitu ovzduší

Nové projekty zaměřené na zlepšení kvality ovzduší mohou do konce srpna předkládat obce, příspěvkové organizace, svazky obcí, občanská sdružení, církve, ale i obchodní společnosti, družstva, a další podnikatelské subjekty, a to v rámci nové 38. Výzvy Operačního programu životní prostředí.číst celý text


14.5.2012

Obce mají poslední příležitost získat dotaci na Fyzickou revitalizaci obce

ROP Střední Morava vyhlásila výzvu k podávání žádostí v oblasti 2.3 Rozvoj venkova, podoblasti 2.3.1 Fyzická revitalizace území. Je to poslední možnost čerpání dotací na revitalizaci veřejných prostranství v tomto programovacím období.Cílem programu je zvýšení ekonomické vyspělosti, zlepšení ... číst celý text


14.5.2012

Příležitost dotací pro podnikatele v oblasti EKO-ENERGIE

CzechInvest prodloužil výzvu v programu EKO – ENERGIE na podporu snižování energetické náročnosti výroby a spotřeby primárních energetických zdrojů a využití obnovitelných zdrojů energie.Díky této výzvě můžete žádat o podporu 500 tisíc až 30 miliónů na Úsporu energie při ... číst celý text


18.4.2012

Cyklistická sezóna na Cyklostezce Bečva bude opět zahájena hromadnou akcí!

Již druhé oficiální zahájení sezóny na Cyklostezce Bečva proběhne v sobotu 28. 4. 2012. Na tom se shodla města a obce, která leží na cyklostezce po celé její délce. Hlavní myšlenkou akce je „hromadně“ šlápnout do pedálů a vyrazit na spanilou jízdu. Na několika místech najednou se v sobotu 28. 4. mezi ... číst celý text


10.4.2012

Grantový program regionu Hranicko podpoří v letošním roce 13 akcí

2. 4. 2012 Ve středu 20. března 2012 se sešli partneři Grantového programu regionu Hranicko, aby definitivně rozhodli, které akce v hranickém regionu letos získají finanční příspěvek. Celkem se v letošním ročníku sešlo 24 žádostí. Rozpočet programu ... číst celý text


4.4.2012

Certifikační komise udělila regionální značku „MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®“ prvním výrobcům

Dne 28. 3. 2012 zasedla v krásném prostředí velké zasedací místnosti MěÚ Hranice poprvé certifikační komise, aby zhodnotila první žádosti o novou značku „MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®“. Značka, kterou koordinuje Hranická rozvojová agentura, z. s., je udělována na Hranicku a prvním kolem ... číst celý text


23.1.2012

Zadávací řízení na stavební práce - Dobudování Cyklostezky Bečva

Dne 19. 1. 2012 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací pro akci Dobudování Cyklostezky Bečva v úseku Hustopeče nad Bečvou - Špičky.Předmětem zakázky je vybudování kvalitního asfaltového povrchu vybraných úseků Cyklostezky Bečva a ... číst celý text


2.1.2012

PF 2012

Radost ze života, pevné zdraví, mnoho pracovních i osobních úspěchů v roce 2012 všem svým partnerům, přátelům a známým přeje Hranická rozvojová agentura - Michaela Škrobánková, Marcela Tomášová a Pavla Vaculová.


16.12.2011

Až 10 milionů na pořízení nové ICT

Malí a střední podnikatelé mohou do poloviny února předkládat své záměry na pořízení nových informačních technologií do OP Podnikání a inovace. 60%, resp. 50% dotaci mají šanci získat z Operačního programu Podnikání a inovace při pořizování nového hardware, software, vybudování sítě, nákupu licencí ... číst celý text


9.12.2011

Výběrové řízení na projektového asistenta

Hranická rozvojová agentura, z.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici projektového asistenta pro přípravu a realizaci projektů financovaných EU. S požadavky na tuto pozici se mohou zájemci seznámit v příloze aktuality. Výběrové řízení proběhne v průběhu ledna 2012.


23.11.2011

MMR vyhlásilo další ročník dotačního programu Podpora bydlení

V úterý 15. listopadu 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo novou výzvu k předkládání žádostí o dotaci do programu Podpora bydlení. V rámci programu Podpora bydlení budou otevřeny čtyři podprogramy: Podpora regenerace panelových ... číst celý text


13.10.2011

Podnikatelé, živnostníci, získejte dotaci pro své podnikání!!!

Letošní podzim nabízí hned dva dotační tituly, ze kterých mohou podnikatelé a živnostníci získat dotaci pro své podnikání.  První z nich je 14. výzva Programu rozvoje venkova ČR, která je určena pro malé podnikatele a živnostníky. Oblast podpory III.1.2. s názvem ... číst celý text


28.7.2011

Podzimní výzva Programu rozvoje venkova ČR

Podzimní, již 14. kolo programu rozvoje venkova bude zaměřeno na několik oblastí. Jednou z očekávaných pro obce do 500 obyvatel bude oblast pro zlepšení kvality života ve venkovských oblastech. Obce tak mohou podávat žádosti na občanské vybavení a služby, na zázemí pro společenské, kulturní, sportovní, ... číst celý text


22.6.2011

Letošní výzva Programu LEADER vyhodnocena, MAS zveřejňuje výsledky

MAS v pátek 17. června 2011 zveřejnila Výsledky Výzvy č. 1/2011 Programu LEADER "Měníme Hranicko", přičemž k realizaci doporučila celkem 10 podaných Žádostí o dotaci. Celkem přehledná situace byla u Fiche č.2 a Fiche č.9. V rámci Fiche č.2 Zemědělské a potravinářské produkty byly podány ... číst celý text


13.4.2011

MAS vyhlásila Výzvu č.1/2011 k podávání Žádostí o dotaci v Programu LEADER

Místní akční skupina (MAS) Rozvojové partnerství Regionu Hranicko vyhlásila 4. dubna letošní Výzvu k podávání Žádostí o dotaci ... číst celý text


10.3.2011

Grantový program regionu Hranicko letos opět pomůže zajímavým akcím na Hranicku

Grantový program regionu Hranicko vstoupil do své čtvrté sezóny podpisem Smlouvy o partnerské účasti. K podpisu se 23. února sešli zástupci významných firem z Hranicka, které se do letošního ročníku zapojily. Do celkového rozpočtu programu na tento rok ve výši 175 000 Kč přispěly stejným dílem Mikroregion ... číst celý text


10.3.2011

Hipostezka na Potštátsku - realizace již na jaře

První únorový den proběhlo setkání zástupců měst a obcí, přes jejichž katastry je plánováno vedení hipostezky. Jedná se o město Hranice, Potštát, obce Olšovec, Radíkov a Partutovice. Hranická rozvojová agentura získala v roce 2010 dotaci z Programu LEADER na realizaci projektu Hipostezka ... číst celý text


2.2.2011

V průběhu února mohou žádat o dotace malé obce na obnovu památek a mladí zemědělci na investice

V Programu rozvoje venkova, který financuje Ministerstvo zemědělství z prostředků Evropské unie, mohou obce do 500 obyvatel žádat na obnovu místní památek z programu III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova. Nemusí se přitom jednat pouze o obnovu samotné památky, ale ... číst celý text


7.1.2011

Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotace MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dotační programy v regionální politice pro příští rok. Na webových stránkách MMR je zveřejněna výzva k podávání žádostí o dotace z programu Podpora rozvoje regionů. Předběžně je zatím pro žádosti připraveno 367 milionů korun. Lhůta pro podávání ... číst celý text


7.1.2011

Harmonogram výzev z OP Životní prostředí zveřejněn

Státní fond životního prostředí zveřejnil aktualizovaný harmonogram příjmu žádostí o dotaci z Operačního programu životní prostředí pro jednotlivé prioritní osy. Předběžný plán je dostupný na webových stránkách www.opzp.cz.Harmonogram je ... číst celý text


4.1.2011

Školy mohou získat dotace z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost

Olomoucký kraj vyhlásil na konci roku 2010 čtvrté výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci dvou globálních grantů (GG) zaměřených na podporu počátečního vzdělávání. Školy v Olomouckém kraji tak mohou realizovat projekty v oblasti ... číst celý text


21.12.2010

PF 2011

Děkujeme všem za spolupráci v letoším roce a do toho nového přejeme pohodu, hodně zdraví a úspěchů!!! Kolektiv zaměstnanců Hranické rozvojové agentury, z.s.


15.12.2010

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo nové dotační programy v bytové politice na příští rok

Dotace bude poskytována na podporu regenerace panelových sídlišť, podporu výstavby technické infrastruktury, podporu výstavby podporovaných bytů a podporu oprav domovních olověných rozvodů.Žádosti o dotaci k této výzvě přijímá Ministerstvo pro místní rozvoj od 20.12.2010 do 28.2.2011.číst celý text


2.12.2010

Malí podnikatelé mohou pořídit své investice z dotací

Malí podnikatelé a živnostníci budou mít opět možnost získat dotaci na financování svých záměrů. Program rozvoje venkova ČR připravuje na příští rok další výzvu, která bude zaměřena právě na podporu zakládání podniků a jejich rozvoje. Až 60 % nákladů například na nákup strojního nebo ... číst celý text


5.10.2010

Lesníci mohou získat dotace

Majitelé či nájemci lesních ploch mají aktuálně možnost získat dotaci na pořízení lesnické techniky, či na rekonstrukce svých provozoven. Dne 14. září 2010 byla vyhlášená výzva na podávání žádostí o dotaci do Opatření Investice do lesů. Toto opatření zahrnuje tři oblasti: pořízení lesnické ... číst celý text


20.8.2010

Obce mohou získat dotace pro obtížně zaměstnatelné skupiny

V rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost byla dne 30. června 2010 vyhlášena výzva na podávání projektů do opatření 3.3. Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce. Tato výzva má za cíl podpořit znevýhodněné skupiny při uplatnění na trhu práce. Obce, spolky obcí, vzdělávací ... číst celý text


11.8.2010

Podnikatelé mohou získat dotaci na revitalizaci nevyužitých objektů k podnikání

Podnikatelé z Olomouckého a Zlínského kraje mohou revitalizovat nevyužité objekty pro další podnikání. Umožňuje to výzva na podporu podnikání vyhlášená z Regionálního operačního programu Střední Morava.Na revitalizaci objektů ležících ladem mohou  podnikatele získat ... číst celý text


13.7.2010

Hranická rozvojová agentura má nový web

Hranická rozvojová agentura má nový web, na kterém získají její klienti jasný přehled o poskytovaných službách a mnoho zajímavých informací ze světa rozvoje regionu, podnikání, či cestovního ruchu.


17.6.2010

Dotace na zlepšení stavu krajiny a omezování rizik povodní

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí České republiky vyhlásily XX. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí. Dvacátá výzva je určena pro projekty zaměřené na omezování rizika povodní ... číst celý text



Úvod  |  O nás  |  Služby  |  Reference  |  Kontakt  |  Administrace
Webdesign STUDIO VIRTUALIS