Aktuality - Hranická rozvojová agentura z.s.Hranická rozvojová agentura z.s.

Právě se nacházíte : Aktuality

Dotační poradenství

kompletní zajištění přípravy projektů

17.6.2010

Dotace na zlepšení stavu krajiny a omezování rizik povodní

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí České republiky vyhlásily XX. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí. Dvacátá výzva je určena pro projekty zaměřené na omezování rizika povodní a zlepšování stavu přírody a krajiny.
Žadatelé mohou získat finanční prostředky například na budování a modernizaci předpovědní povodňové služby, výstražné systémy ochrany před povodněmi, zakládání krajiných prvků, výsadbu a obnovu remízů, alejí, větrolamů, revitalizaci sídelní zeleně a jiné.
Žádosti o dotaci je možné předkládat od 17. 5. 2010 až do konce června.

Fotogalerie:zpět na aktuality

Úvod  |  O nás  |  Služby  |  Reference  |  Kontakt  |  Administrace
Webdesign STUDIO VIRTUALIS