Aktuality - Hranická rozvojová agentura z.s.Hranická rozvojová agentura z.s.

Právě se nacházíte : Aktuality

Dotační poradenství

kompletní zajištění přípravy projektů

25.2.2016

Dotace pro zemědělské podnikatele a osoby hospodařící v lesích

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci se Státním zemědělským intervenčním fondem vyhlásilo 2. kolo příjmu žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova, ve kterém má v plánu rozdělit téměř 2,3 miliardy korun.

Dotace jsou určeny pro projekty realizované zemědělskými podnikateli, a to s historií i pro nové začínající.

Pro mladé zemědělce, kteří nejsou evidování v registru zemědělského podnikatele déle než dva roky a není jim více než 40 let, je určena podpora na realizaci jejich podnikatelského plánu. Dotace ve výši 45 tis. EUR (cca 1 250 000 Kč) je určena na pořízení či rekonstrukci staveb pro zemědělskou výrobu, nákup strojů, včetně mobilních, nákup zvířat, sadby, ad.

Dále mohou zemědělští podnikatelé využít dotaci k rozvoji svého podnikání v jiných oborechzpracovatelský průmysl, stavebnictví, malo- a velkoobchod, agroturistiku, či k výrobě tvarovaných biopaliv. Dotace je v rozmezí 25 – 45% dle velikosti podniku a maximální výdaje jsou až 10 mil. Kč.

Investice v lesích budou také podpořeny a to až 100%. Osoba, či podnikatel vlastnící lesní pozemky, nebo který je má v nájmu, tak může získat prostředky pro prevenci povodní, obnovu lesních pozemků po kalamitách (klimatického charakteru), ochranu melioračních dřevin, či přeměnu porostů náhradních dřevin na svých pozemcích. Zajímavým opatřením je podpora rekreační funkce lesa, kdy je možné vybudovat lesní stezky a doplňující infrastrukturu (odpočívky, značení). Žadatelé mohou získat prostředky i na vybavení dřevozpracujích provozů. Dotace může dosáhnout až 100%, celkové náklady mohou být až 5 mil. Kč, a u obnovy lesů po kalamitách a přeměny porostů náhradních dřevin až 40 mil. Kč.

Dalším opatřením je i Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě, v rámci kterého mohou zemědělští podnikatelé vytvořit nový, nebo zcela upravený produkt. Na tomto vývoji musí žadatel spolupracovat s výzkumným subjektem.

Žádosti o dotaci je možné podávat od 3. do 16. května 2016. Při podání žádosti o dotaci musí mít žadatel pravomocné stavební rozhodnutí, pokud je pro realizaci projektu potřebné.

V případě zájmu o nezávaznou konzultaci, či další informace nás neváhejte kontaktovat mob. 739 428 371, email: bibrlikova@hranickarozvojova.cz.


zpět na aktuality

Úvod  |  O nás  |  Služby  |  Reference  |  Kontakt  |  Administrace
Webdesign STUDIO VIRTUALIS