Aktuality - Hranická rozvojová agentura z.s.Hranická rozvojová agentura z.s.

Právě se nacházíte : Aktuality

Dotační poradenství

kompletní zajištění přípravy projektů

22.6.2011

Letošní výzva Programu LEADER vyhodnocena, MAS zveřejňuje výsledky

MAS v pátek 17. června 2011 zveřejnila Výsledky Výzvy č. 1/2011 Programu LEADER "Měníme Hranicko", přičemž k realizaci doporučila celkem 10 podaných Žádostí o dotaci.

Celkem přehledná situace byla u Fiche č.2 a Fiche č.9. V rámci Fiche č.2 Zemědělské a potravinářské produkty byly podány 2 projekty, které svými požadavky ani nevyčerpaly přidělenou alokaci pro tuto Fichi. Oba žadatelé jsou tak doporučení k získání dotace a díky tomu si pan Eduard Kozák z Lučic u Bělotína pořídí technologii na sušení ovoce, zatímco paní Zdeňka Horníková rozšíří díky novým strojům produkci sýrů a másla na Farmě Zdeňka v Porubě u Hustopeč nad Bečvou.

Ve Fichi č.9 zakládání a rozvoj mikropodniků, kterou MAS vyhlásila letos premiérově, se o zisk dotace ucházelo 5 žadatelů. Oproti předem přidělené alokaci zde chybělo cca 100.000 Kč, které naopak zbyly ve Fichi č.2. Programový výbor MAS tak logicky přesunul tyto prostředky mezi Fichemi a doporučeno je tak všech 5 projektů.

Díky dotacím vznikne v Hranicích prodejna alternativního vytápění firmy VT HRanice s.r.o., sklenářství pana Jaromíra Vozáka rozšíří svou nabídku o broušení skla, stavební firmě Orság stavby s.r.o. dotace umožní rozšíření zázemí firmaního areálu v Horním Újezdě, přičemž zde vznikne i prodejna sypkých stavebních materiálů a kameniva. Pan Tomáš Lesák z Býškovic rozšíří strojové vybavení svého stolařství v Býškovicích a konečně firma Sargánek kuchyně a interiéry s.r.o. z Hranic zakoupí nový profesionální software, výkonné počítače a tiskárnu pro nabídku nejmodernějších trendů a grafických možností návrhů kuchyní, koupelen a dalších interiérů.

Za to ve Fichi č.6, kde se po odstoupení třech žadatelů posunulo až do fáze hodnocení Výběrovou komisí MAS celkem 16 projektů, vážili pečlivě hodnotitelé doslova každý bodík. Valná část projektů byla velmi kvalitnách, bohužel omezená alokace umožňuje podpořit pouze malou část těch nejpřínosnějších. Výletiště v Rouském se tak dočká obnovy areálu rekonstrukcí budovy zázemí a vybudováním nových WC. Obec Všechovice přetvoří nevyužívané foyer kulturního domu ve vybavenou místnost pro činnost a setkávání spolků. V Bělotíně pak bude zřízeno v 1. patře Kutlruního domu volnočaosvé zařízení pro místní mládež pod názvem ZEWL HOUSE.

Oproti dřívějším letům změnou pravidel mizí pojem "projektu na čáře", jež nemohl být už pokryt plnou požadovanou částkou a bylo možno s ním vyjednávat o redukci výdajů či míry dotace tak, aby na něj zbylé prostředky vyšly. Nově mohou podporu získat projekty pouze v plné výši, proto na čtvrtém místě umístěná Žádost o dotaci na nové hřiště v obci Hrabůvka již nemohla být doporučena k realizaci. Zbylé prostředky tak MASce zůstávají pro další roky a Programový výbor ihned přijal usnesení, že nerozdělených cca 600.000 Kč bude zarezervováno opět pro Fichi č.6, ať už bude  vyhlášena v roce 2013 nebo dokonce hned příští rok.    

10 projektů, které MAS doporučila k realizaci, bude koncem června zaregistrováno na RO SZIF, který provede vlastní sérii kontrol obsahové správnosti a souladu projektů s pravidly. Doporučení MAS pak potvrdí v říjnu 2011 schválením těchto Žádostí o dotace a podpisem Dohod o poskytnutí dotace s 10 doporučenými žadateli.

Neúspěšným žadatelům nabízí MAS možnost individuálních konzultací, na kterých jim bude sděleno průměrné bodové hodnocení za každé kritérium zvlášť a přečteny komentáře hodnotielů.


zpět na aktuality

Úvod  |  O nás  |  Služby  |  Reference  |  Kontakt  |  Administrace
Webdesign STUDIO VIRTUALIS