Aktuality - Hranická rozvojová agentura z.s.Hranická rozvojová agentura z.s.

Právě se nacházíte : Aktuality

Dotační poradenství

kompletní zajištění přípravy projektů

13.4.2011

MAS vyhlásila Výzvu č.1/2011 k podávání Žádostí o dotaci v Programu LEADER

Místní akční skupina (MAS) Rozvojové partnerství Regionu Hranicko vyhlásila 4. dubna letošní Výzvu k podávání Žádostí o dotaci v Programu LEADER „Měníme Hranicko“. Mezi projekty realizované v regionu Hranicko se bude rozdělovat více než 6 a půl miliónů Kč ve 3 Fichích (oblastech), šanci tak mají jak obce a neziskovky, tak výrobci potravin či drobní podnikatelé a živnostníci. Výzva poběží až do 6. května, pro zájemce pak Rozvojové partnerství pořádá v pondělí 11. dubna Informační seminář pro žadatele, který proběhne od 15 hod. v zasedací síni Městského úřadu v Hranicích.
Největší zájem bude tradičně o Fichi č.6 Spolkový život a sport, která umožní obcím, spolkům a církvím získat dotace na výstavbu a obnovu kulturních domů, spolkových místností, knihoven, hřišť, sportovních areálů a výletišť. Dotace ve Fichi č.2 Zemědělské a potravinářské produkty umožní výrobcům potravin či krmiv získat podporu na výstavbu a rekonstrukci provozů, nákup technologií, ale i investic do skladování, balení, vývoje či kontroly kvality svých výrobků.

Zcela novou Fichí, která byla do programu zařazena jako reakce na nepříznivý vývoj nezaměstnanosti, je Fiche č.9 Zakládání a rozvoj mikropodniků, určená pro  živnostníky a firmy do 10 zaměstnanců. Dotace jsou určeny na investice do budov, technologií, strojů či marketingu, ovšem pouze ve vybraných oblastech, z nichž jmenujme alespoň zpracovatelský průmysl, stavebnictví, velko a maloobchod, informační technologie či doprava. Výčet je však mnohem rozsáhlejší a je potřeba vždy individuálně posoudit každý projektový záměr.

Dotaci může získat jakýkoliv vhodný žadatel z Hranicka, který splní podmínky programu a do začátku května připraví a podá Žádost o dotaci. Příjemnou novinkou je uvolnění pravidel týkající se dokumentů od stavebního úřadu. Žadatelé, jejichž projekt vyžaduje ohlášku nebo stavební povolení, mohou nově tyto dokumenty předložit až v polovině června, šanci tak mají stále i ti, kteří o svém rozvojovém projektu zatím pouze uvažovali.

Po několikaměsíčním procesu kontrol a hodnocení bude nejpřínosnějším projektům přidělena dotace zhruba v říjnu 2011, dále se tak rozšíří skupina už 43 žadatelů, kteří byli v Programu LEADER úspěšní v uplynulých třech letech. Podrobné informace, příručky, formuláře a pravidla zájemci naleznou na webu www.regonhranicko.cz/leader, stejně tak mohou již nyní své záměry konzultovat přímo s manažerem organizace Františkem Kopeckým.


zpět na aktuality

Úvod  |  O nás  |  Služby  |  Reference  |  Kontakt  |  Administrace
Webdesign STUDIO VIRTUALIS