Aktuality - Hranická rozvojová agentura z.s.Hranická rozvojová agentura z.s.

Právě se nacházíte : Aktuality

Dotační poradenství

kompletní zajištění přípravy projektů

5.12.2012

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo Program obnovy a rozvoje venkova

Další finanční prostředky pro obce i svazky obcí uvolní ministerstvo pro místní rozvoj v rámci Programu obnovy a rozvoje venkova na rok 2013. Ten byl vyhlášen 29. listopadu a od 17. prosince 2012 do 15. února 2013 mohou žadatelé podávat žádosti o dotaci. Finanční prostředky mohou získat obce, které se v roce 2012 stali vítězi soutěže Vesnice roku, na obnovu a údržbu občanské vybavenosti, veřejných prostranství, veřejné zeleně, infrastruktury, či na propagační materiály – dotační titul 1. Ostatní obce, či svazky obcí potom mohou žádat také obnovu a údržbu občanské vybavenosti, veřejných prostranství, veřejné zeleně, či na rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity v rámci dotačního titulu 2, projekt však musí být zaměřen na zapojení dětí a mládeže do komunitního života obce. Třetí dotační titul je zaměřen na podporu spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova. Zde jsou finance určeny na prezentaci úspěšných projektů, výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova, či na vzdělávání podporující budoucí obnovu a rozvoj venkova.

Maximální finanční podpora je až 80% způsobilých nákladů u dotačního titulu 1. U dalších dvou je maximum stanoveno na 70% s omezením maximálně 400 tis. Kč pro projekt v dotačním titulu 2 a 200 tis. Kč v dotačním titulu 3.

Díku Programu obnovy a rozvoje venkova vytvořil Mikroregion Hranicko knihu Život v obcích Mikroregionu Hranicko a sady pohlednic, které byly vydány v listopadu 2012. Obce Skalička, jako držitel zlaté stuhy ze soutěže Vesnice roku mohla opravit místní komunikaci, chodníky a provést rekonstrukci místní Sokolovny. Obec Partutovice získala finanční prostředky na vybudování víceúčelového hřiště.


zpět na aktuality

Úvod  |  O nás  |  Služby  |  Reference  |  Kontakt  |  Administrace
Webdesign STUDIO VIRTUALIS