Aktuality - Hranická rozvojová agentura z.s.Hranická rozvojová agentura z.s.

Právě se nacházíte : Aktuality

Dotační poradenství

kompletní zajištění přípravy projektů

6.1.2014

MMR ČR vyhlásilo výzvu v podprogramu „Cestování dostupné všem“

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu na předkládání projektů v oblasti cestovního ruchu v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu podprogramu „Cestování dostupné všem“.


Podporované oblasti:
1)    Rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél pěších tras, naučných stezek, jezdeckých stezek, vodních tras, cyklotras (vhodné v blízkosti zařízení s certifikací Cyklisté vítáni) pro zvýšení návštěvnosti včetně marketingu vytvořených produktů cestovního ruchu.

2)    Zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu (musí se jednat o atraktivity nadregionálního a regionálního významu, případně atraktivity ležící v blízkosti pěších tras naučných stezek, cyklotras a dálkových mezinárodních cyklotras). Projekty vztahující se k dopravě (specifikace vozidel považovaných za ekologicky šetrná vozidla viz internetové stránky Ministerstva životního prostředí ČR) musí být zaměřené na ochranu životního prostředí a podporu ekologicky šetrných forem cestovního ruchu (rozvoj ekologicky šetrné dopravy v místě atraktivit, doprava do místa atraktivity a doprava v rámci atraktivity).

3)    Zavedení/zlepšení/ vytvoření navigačních a informačních systémů pro senzoricky
postižené účastníky cestovního ruchu a senzoricky postižené návštěvníky
atraktivit cestovního ruchu.

Příjemcem dotace může být podnikatelský subjekt, který musí splňovat tyto podmínky:
•    Právnická (zapsaná v obchodním rejstříku) nebo fyzická osoba provozující podnikatelskou činnost dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, případně jiného předpisu;
•    podnikatelský subjekt musí prokázat min. 2letou podnikatelskou činnost, prokázat finanční zdraví a další požadavky vyplývající z dokumentu Zásady pro žadatele.

Výše dotace: Výše dotace tvoří maximálně 50 % podíl uznatelných výdajů z celkového rozpočtu akce, zbytek tvoří vlastní zdroje žadatele.

Finanční rozsah celkových výdajů akce:
Minimální výše celkových výdajů je 250 000 Kč.
Maximální výše celkových výdajů je 5 000 000 Kč.

TERMÍN: 13. 2. 2014 , 16.00 hod.

Ostatní informace a dokumenty viz http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Programy-Dotace/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-(2010-201/Rok-2014-Podprogram-Cestovani-dostupne-vse


zpět na aktuality

Úvod  |  O nás  |  Služby  |  Reference  |  Kontakt  |  Administrace
Webdesign STUDIO VIRTUALIS