Aktuality - Hranická rozvojová agentura z.s.Hranická rozvojová agentura z.s.

Právě se nacházíte : Aktuality

Dotační poradenství

kompletní zajištění přípravy projektů

23.11.2012

MMR připravuje přesnější zacílení fondů EU pro další programové období

Na ministerstvu proběhlo setkání s renomovanými odborníky, kteří detailně specifikují potřeby České republiky.

V pondělí 12. listopadu proběhlo v budově MMR jednání u kulatého stolu, na kterém se diskutovalo o přesnějším zaměření operačních programů v programovém období 2014–2020.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR spustilo přípravu České republiky na nové období již v roce 2010. Za důležité přitom považuje nejen to, aby pro toto období byly správně stanoveny priority, ale zejména aby tyto priority byly správně přeneseny do praxe. Proto, na základě vládou přijatých pěti národních rozvojových priorit, připravilo 8 tematických okruhů, které MMR vypracovalo ve spolupráci s renomovanými odborníky - Michalem Mejstříkem, Pavlem Teličkou, Petrem Moosem, Miroslavem Zámečníkem, Danielem Münichem, Jiřím Blažkem a Petrem Zahradníkem. Jednotlivé tematické okruhy umožňují detailně a do hloubky specifikovat potřeby České republiky ve vazbě na tematické cíle definované Evropskou komisí.

Na pondělním setkání u kulatého stolu oslovení experti uzavírali svoji dlouhodobou práci na tematických okruzích: Trh práce a vzdělávání; Funkční výzkum a inovační systém; Konkurenceschopné podniky; Efektivní správa a instituce; Boj s chudobou, sociální začleňování a zdraví. Ve čtvrtek 15. listopadu pak proběhne další setkání, věnované zbylým tematickým okruhům: Mobilita, dostupnost, sítě, energie; Životní prostředí a Integrovaný rozvoj území.

Nyní jsou uzavírány pouze výstupy odborných gestorů, nikoli tematické okruhy jako takové. Ty se budou postupně převtělovat právě do jednotlivých programů. Podklady také poslouží jako převodník vůči 11 tematickým cílům definovaným v návrhu obecného nařízení EK pro nové období kohezní politiky a pro zpracování Dohody o partnerství, která je základním strategickým dokumentem vyjednávaným mezi Českou republikou a Evropskou komisí, obsahujícím strukturu využití fondů EU v ČR i podmínky pro jejich čerpání.

O tom, jaký objem peněz připadne na příští období, se na půdě evropských institucí rozhoduje právě nyní. Zároveň začalo také vyjednávání právního rámce - evropských nařízení, podle nichž se členské státy budou při čerpání řídit. Jednání budou pokračovat v první polovině příštího roku pod vedením irského předsednictví. Schválení nařízení lze pak očekávat nejdříve v létě 2013.

Zdroj: MMR


zpět na aktuality

Úvod  |  O nás  |  Služby  |  Reference  |  Kontakt  |  Administrace
Webdesign STUDIO VIRTUALIS