Aktuality - Hranická rozvojová agentura z.s.Hranická rozvojová agentura z.s.

Právě se nacházíte : Aktuality

Dotační poradenství

kompletní zajištění přípravy projektů

23.11.2011

MMR vyhlásilo další ročník dotačního programu Podpora bydlení

V úterý 15. listopadu 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo novou výzvu k předkládání žádostí o dotaci do programu Podpora bydlení.

V rámci programu Podpora bydlení budou otevřeny čtyři podprogramy:

  • Podpora regenerace panelových sídlišť.
  • Podpora výstavby technické infrastruktury.
  • Podpora výstavby podporovaných bytů.
  • Podpora výměny domovních olověných rozvodů.

Cílem podprogramu - Podpora regenerace panelových sídlišť je poskytování dotací na regeneraci veřejného prostranství panelového sídliště o celkovém počtu nejméně 150 bytů. Žadatelem může být obec, která má na svém území panelové sídliště s daným počtem bytů a má na jeho regeneraci zpracovaný projekt. Dotace na úpravu veřejných prostranství může pokrýt až 70 % rozpočtových nákladů, maximálně však do výše 4 miliony Kč.

Cílem podprogramu - Podpora výstavby technické infrastruktury je rozšířit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu bytových domů, rodinných domů nebo bytových a rodinných domů. Obce mohou žádat o příspěvek do výše 50 tisíc korun na 1 byt následně postavený na pozemku zainvestovaném prostřednictvím tohoto podprogramu.

Podprogram - Podpora výstavby podporovaných bytů je zaměřen na výstavbu podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace. Žádost mohou podávat fyzické osoby podnikající nebo právnické osoby včetně obcí. Podprogram obsahuje dva dotační tituly - Pečovatelský byt a Vstupní byt.

Žádosti je možné podávat od 15. listopadu 2011 do 17. února 2012, a to prostřednictvím elektronického formuláře a dále písemnou žádostí včetně povinných příloh zaslanou na podatelnu ministerstva. O výsledcích hodnocení budou žadatelé informováni začátkem měsíce května 2012.


zpět na aktuality

Úvod  |  O nás  |  Služby  |  Reference  |  Kontakt  |  Administrace
Webdesign STUDIO VIRTUALIS