Aktuality - Hranická rozvojová agentura z.s.Hranická rozvojová agentura z.s.

Právě se nacházíte : Aktuality

Dotační poradenství

kompletní zajištění přípravy projektů

17.5.2012

Nová příležitost pro projekty zlepšující kvalitu ovzduší

Nové projekty zaměřené na zlepšení kvality ovzduší mohou do konce srpna předkládat obce, příspěvkové organizace, svazky obcí, občanská sdružení, církve, ale i obchodní společnosti, družstva, a další podnikatelské subjekty, a to v rámci nové 38. Výzvy Operačního programu životní prostředí.

Zájemci mohou v rámci této výzvy podat žádost o dotaci na instalaci nízkoemisních zdrojů vytápění, výstavbu či rozšíření centrálního zdroje tepla, ale i výsadbu a regeneraci izolační zeleně, či pořídit si čistící stroj pro úklid svých obcí. Podniky jistě ocení možnost snížit emise ze svých provozů a zlepšit tak kvalitu ovzduší.  

Žadatelé mohou získat až 85% dotaci z celkových způsobilých výdajů, záleží vždy na typu žadatele, přičemž minimální způsobilé výdaje na projekt jsou 0,5 mil. Kč. Alokace finančních prostředků na schválené projekty v této výzvě je 4,5 mld. Kč.

Žádosti o podporu můžete podávat od 1. června do 31. srpna 2012.

V případě, že byste své záměry chtěli konzultovat, můžete se obrátit na Hranickou rozvojovou agenturu k bezplatné konzultaci na telefonu 581 626 202 nebo psát na email:  agentura@hranickarozvojova.cz .


zpět na aktuality

Úvod  |  O nás  |  Služby  |  Reference  |  Kontakt  |  Administrace
Webdesign STUDIO VIRTUALIS