Aktuality - Hranická rozvojová agentura z.s.Hranická rozvojová agentura z.s.

Právě se nacházíte : Aktuality

Dotační poradenství

kompletní zajištění přípravy projektů

14.5.2012

Obce mají poslední příležitost získat dotaci na Fyzickou revitalizaci obce

ROP Střední Morava vyhlásila výzvu k podávání žádostí v oblasti 2.3 Rozvoj venkova, podoblasti 2.3.1 Fyzická revitalizace území. Je to poslední možnost čerpání dotací na revitalizaci veřejných prostranství v tomto programovacím období.

Cílem programu je zvýšení ekonomické vyspělosti, zlepšení konkurenceschopnosti regionu a životní úrovně jeho obyvatel prostřednictvím investic do infrastruktury a revitalizace území.

Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je 2 milióny Kč a maximální je daná ve výši 10 miliónů Kč.

Obce s více než 500 obyvateli a méně než 5000 obyvateli mohou získat až 85% dotace.

Finanční alokace výzvy je stanovena ve výši 227 miliónů Kč.

Obce mohou získat dotaci na změnu center obcí, které vyvolají investice dalších subjektů, především podnikatelských a výstavbu parkovacích ploch, které na tato centra navazují. Dále se podpora vztahuje na hrubé terénní úpravy včetně výsadby okrasné zeleně v centrálních částech obce. Také na přeložky a výstavbu místních komunikací, chodníků, pěších zón, podchodů a nadchodů, které navazují na centrální části obce. Dotaci mohou obdržet i na odstranění nevyužitelných staveb a ekologických zátěží v centrální části obce.

Žádosti se předkládají do 10. července 2012.

Pokud máte připravený záměr, můžete se na nás obrátit. Rádi Vám poskytneme bezplatnou konzultaci.

Pro více informací kontaktujte:

Marcelu Tomášovou, tel. 739 430 576 nebo 581 626 202, tomasova@hranickarozvojova.cz


zpět na aktuality

Úvod  |  O nás  |  Služby  |  Reference  |  Kontakt  |  Administrace
Webdesign STUDIO VIRTUALIS