Aktuality - Hranická rozvojová agentura z.s.Hranická rozvojová agentura z.s.

Právě se nacházíte : Aktuality

Dotační poradenství

kompletní zajištění přípravy projektů

20.8.2010

Obce mohou získat dotace pro obtížně zaměstnatelné skupiny

V rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost byla dne 30. června 2010 vyhlášena výzva na podávání projektů do opatření 3.3. Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce. Tato výzva má za cíl podpořit znevýhodněné skupiny při uplatnění na trhu práce. Obce, spolky obcí, vzdělávací instituce, či neziskové organizace tak mohou získat až 100% dotaci na projekt podporující obtížně zaměstnatelné skupiny. Možnými aktivitami projektů jsou: podpora nástrojů a aktivit zvyšující motivaci na zaměstnání, zvyšující kvalifikaci a dovednosti, či posilují sebevědomí dlouhodobě nezaměstnaných a dalších skupin obyvatel, jež mají na trhu práce problémy.

Do výše uvedených aktivit mohou být zapojeny:

  • osoby starší 50 let,
  • osoby mladší 25 let s nízkou úrovní kvalifikace,
  • etnické menšiny, imigranti, azylanti
  • osoby se zdravotním postižením,
  • osoby pečující o osobu blízkou,
  • veteráni válečných konfliktů.

Mezi více specifické skupiny, které mají na trhu práce ještě více zhoršený přístup, patří:

  • osoby po výkonu trestu odnětí svobody,
  • osoby do 26 let vyrůstající bez rodin,
  • osoby závislé na návykových látkách.

Kromě podpůrných aktivit ve formě vzdělávání, realizace kurzů apod., je možné v rámci projektu vytvořit pracovní místa hrazená formou příspěvku na úhradu mzdových nákladů, či vytvořit pracovní místa plně hrazená ze mzdových příspěvků.

Minimální výše podpory na jeden projekt je 500 000 Kč, maximální je poté 6 mil. Kč.

Žádosti o dotaci v rámci Výzvy 3.3. Integrace sociálně vyloučených osob na trh práce je možné do 15. října 2010. Celý text výzvy je k dispozici v příloze aktuality, více informací k výzva naleznete na stránkách ESF ČR (Evropský sociální fond ČR).

Ke stažení:


Fotogalerie:zpět na aktuality

Úvod  |  O nás  |  Služby  |  Reference  |  Kontakt  |  Administrace
Webdesign STUDIO VIRTUALIS