Aktuality - Hranická rozvojová agentura z.s.Hranická rozvojová agentura z.s.

Právě se nacházíte : Aktuality

Dotační poradenství

kompletní zajištění přípravy projektů

13.10.2011

Podnikatelé, živnostníci, získejte dotaci pro své podnikání!!!

Letošní podzim nabízí hned dva dotační tituly, ze kterých mohou podnikatelé a živnostníci získat dotaci pro své podnikání.  
První z nich je 14. výzva Programu rozvoje venkova ČR, která je určena pro malé podnikatele a živnostníky. Oblast podpory III.1.2. s názvem Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje, nabízí tzv. mikropodnikům a živnostníkům možnost získat dotaci ve výši až 60% na novou výstavbu, rekonstrukci, modernizaci či přestavbu provozovny určené pro zakládání a rozvoj existujících mikropodniků (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance), nákup strojů a technologií, nákup vybavení provozovny nebo nezbytné výpočetní techniky. Je nutné, aby žadatel splňoval definici mikropodniku, tzn. měl méně než 10 zaměstnanců a jeho roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřekračuje 2 mil.€. Další podmínkou je, že projekt musí být realizován na území obce do 2000 obyvatel.
Příjem žádostí je od 25. 10. 2011 do 7. 11. 2011. V této době lze podávat žádosti o dotaci na Regionálním odboru Státního zemědělského intervenčního fondu v Olomouci.

Dále v těchto dnech agentura CzechInvest oznámila, že do konce letošního roku by měly být vyhlášeny ještě dva programy z Operačního programu Podnikání a inovace a to Program Rozvoj a ICT v podnicích. Program Rozvoj je určen pro ty, kteří hodlají investovat do nákupu strojů a zařízení. Naopak Program ICT v podnicích nabízí možnost investovat do zavádění a rozšiřování informačních systémů pro zvyšování vnitřní efektivity podniků, dodavatelsko-odběratelských vztahů nebo do rozvoje a zdokonalování technické infrastruktury a programového vybavení. Zde, stejně jako v případě Programu rozvoje venkova může žadatel získat až 60% dotaci, pokud se jedná o malý podnik.  Tento program ale neomezuje žadatele, co do velikosti, zde může žádat jak malý, tak střední podnik. Přesný harmonogram výzev pro Program Rozvoj a ICT v podnicích zatím není zveřejněn, ale předpoklad je listopad 2011.

V případě, že byste rádi konzultovali své záměry, můžete se na nás obrátit na telefonu 581 626 202 nebo psát na e-mail: agentura@hranickarozvojova.cz.


zpět na aktuality

Úvod  |  O nás  |  Služby  |  Reference  |  Kontakt  |  Administrace
Webdesign STUDIO VIRTUALIS