Aktuality - Hranická rozvojová agentura z.s.Hranická rozvojová agentura z.s.

Právě se nacházíte : Aktuality

Dotační poradenství

kompletní zajištění přípravy projektů

7.1.2011

Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotace MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dotační programy v regionální politice pro příští rok. Na webových stránkách MMR je zveřejněna výzva k podávání žádostí o dotace z programu Podpora rozvoje regionů.

Předběžně je zatím pro žádosti připraveno 367 milionů korun. Lhůta pro podávání žádosti začíná běžet dnem 20. prosince 2010 a končí 21. února 2011. Výzva se týká podprogramů:

* „Podpora revitalizace bývalých vojenských areálů“ - Tento podprogram je určen pro obce (svazky obcí), v jejichž územním obvodu došlo v období od ustavení obecních zastupitelstev v roce 1990 k rušení vojenských posádek nebo zařízení a které převzaly původní vojenský majetek do svého vlastnictví. Formou podpory je dotace poskytovaná až do výše 75 % skutečně vynaložených nákladů akce.

* „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ - Tento podprogram je určen pro obce do 3000 obyvatel a svazky obcí. Formou podpory je dotace poskytovaná až do výše 80 % skutečně vynaložených nákladů akce.

Další informace jsou k dispozici v Grantovém kalendáři na www.regionhranicko.cz nebo stránkách MMR.

S vašimi dotazy se můžete obrátit na pracovníky Hranické rozvojové agentury a to buď na telefonu 581 626 202 nebo e-mailu: agentura@hranickarozvojova.cz.

Fotogalerie:zpět na aktuality

Úvod  |  O nás  |  Služby  |  Reference  |  Kontakt  |  Administrace
Webdesign STUDIO VIRTUALIS