Aktuality - Hranická rozvojová agentura z.s.Hranická rozvojová agentura z.s.

Právě se nacházíte : Aktuality

Dotační poradenství

kompletní zajištění přípravy projektů

4.1.2011

Školy mohou získat dotace z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost

Olomoucký kraj vyhlásil na konci roku 2010 čtvrté výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci dvou globálních grantů (GG) zaměřených na podporu počátečního vzdělávání. Školy v Olomouckém kraji tak mohou realizovat projekty v oblasti podpory rovných příležitostí dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, či na podporu dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

Žadatelé mohou projektové žádosti předkládat od 24. ledna 2011 do 3. února 2011 do 12:00 hod. Výše podpory dosahuje až 100%.

Školy tak mohou získat plný finanční příspěvek například na zlepšování organizačních forem výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, na rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, či na prevenci rasismu a xenofobie prostřednictvím podpory multikulturní výchovy a vzdělávání. Druhá oblast podpory umožní pedagogickým pracovníkům realizovat odborné praxe a zahraniční stáže zaměřené na realizaci kurikulární reformy, na jazykové vzdělávání, využívání ICT ve výuce a environmentální vzdělávání.

Fotogalerie:zpět na aktuality

Úvod  |  O nás  |  Služby  |  Reference  |  Kontakt  |  Administrace
Webdesign STUDIO VIRTUALIS