Aktuality - Hranická rozvojová agentura z.s.Hranická rozvojová agentura z.s.

Právě se nacházíte : Aktuality

Dotační poradenství

kompletní zajištění přípravy projektů

24.11.2015

Sociální začleňování, rovnost žen a mužů, rovné příležitosti

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Od 19. 11. 2015 do 31. 1. 2016 mohou spolky, další nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob a další organizace vykonávající činnost sociálního začleňování žádat o až 100% dotaci na tyto aktivity:

- podpora rozvoje zastřešujících organizací (posílení personální politiky, řízení, síťování ad.)

- posílení metodické podpory a poradenství vůči členským organizacím

Podrobný výčet podporovaných aktivit je součástí vyhlášené výzvy. Cílovou skupinou jsou v tomto případě samotné organizace - spolky, o.p.s., ústavy, nadace, církve, které se sociálním začleňováním a rovnými příležitostmi zabývají.

V případě zájmu o konzultaci Vašeho záměru nás můžete kontaktovat.


zpět na aktuality

Úvod  |  O nás  |  Služby  |  Reference  |  Kontakt  |  Administrace
Webdesign STUDIO VIRTUALIS