Aktuality - Hranická rozvojová agentura z.s.Hranická rozvojová agentura z.s.

Právě se nacházíte : Aktuality

Dotační poradenství

kompletní zajištění přípravy projektů

20.12.2012

Sportovní oddíly a kluby mohou získat dotace na podporu sportu

O příspěvek z Olomouckého kraje z Programu podpory sportu budou moci zájemci žádat od 22.12.2012.

Rada Olomouckého kraje na své minulém zasedání projednala materiál, který právnickým osobám působící v oblasti sportu umožní žádat o příspěvek na neinvestiční náklady.

Předpokládaný termín pro podávání žádostí je stanoven od 22.12.2012 do 18. 1. 2013 - 14 hodin. Definitivní schválení je v pravomoci krajského zastupitelstva, které bude o tomto programu jednat 21. prosince 2012.

Podle návrhu bude podpora sportu v Olomouckém kraji zaměřena do dvou tématických oblastí:

Cílem Programu I – Podpora celoroční sportovní činnosti sportovních subjektů je podpořit celoroční sportovní činnost oddílů nebo klubů sídlících v Olomouckém kraji. Příspěvek je zejména určen na zabezpečení účasti členů klubu na sportovních akcích (doprava, cestovné, stravné, ubytování) a dále na údržbu a provoz sportovního areálu, nákup sportovního materiálu nebo pořádání sportovních, výcvikových či náborových akcí.

Program II – Podpora sportovních akcí regionálního charakteru je zaměřen na podporu subjektů organizujících významné sportovní akce v regionu Olomouckého kraje. Příspěvek je určen zejména na přípravu sportovišť, nákup sportovního materiálu, nákup pohárů, medailí a cen pro účastníky nebo na materiální a technické zabezpečení akce.

Více na: www.kr-olomoucky.cz

Olga Vilímková
Hranická rozvojová agentura, z.s.


zpět na aktuality

Úvod  |  O nás  |  Služby  |  Reference  |  Kontakt  |  Administrace
Webdesign STUDIO VIRTUALIS