Aktuality - Hranická rozvojová agentura z.s.Hranická rozvojová agentura z.s.

Právě se nacházíte : Aktuality

Dotační poradenství

kompletní zajištění přípravy projektů

2.2.2011

V průběhu února mohou žádat o dotace malé obce na obnovu památek a mladí zemědělci na investice

V Programu rozvoje venkova, který financuje Ministerstvo zemědělství z prostředků Evropské unie, mohou obce do 500 obyvatel žádat na obnovu místní památek z programu III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova. Nemusí se přitom jednat pouze o obnovu samotné památky, ale předmětem podpory může být i návazná infrastruktura popřípadě zeleň, která je s památkou spojena. Dotace může být obcí také přidělena na financování různých studií a programů obnovy památek.
Další možnost ve stejném programu mají zemědělci, kteří zatím nedosáhli 40 let v programu I. 3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců.  Zájemci o zahájení zemědělského podnikání mohou získat taxativní podporu ve výši zhruba 1,1 mil. Kč na financování investic v oblasti živočišné nebo rostlinné výroby. Způsobilé je i pořízení strojů určených pro zahájení činnosti.
V obou případech budou žádosti přijímány do 2. března 2011. Další informace lze získat na stránkách www.szif.cz nebo můžete využít spojení na pracovníky Hranické rozvojové agentury,z.s..


zpět na aktuality

Úvod  |  O nás  |  Služby  |  Reference  |  Kontakt  |  Administrace
Webdesign STUDIO VIRTUALIS