Aktuality - Hranická rozvojová agentura z.s.Hranická rozvojová agentura z.s.

Právě se nacházíte : Aktuality

Dotační poradenství

kompletní zajištění přípravy projektů

16.7.2013

Zateplení, výsadby nebo nakládání s odpady, to nás ještě čeká v oblasti životního prostředí

Poslední série výzev je plánována v Operačním programu životního prostředí. Peníze jsou tak připraveny ještě na oblasti, které se týkají zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí, kde mohou žádat jak obce, tak podniky. Dále se bude výzva týkat realizace úspor energie, tj. snižování energetické náročnosti budov, a to veřejných budov nebo výměnu kotlů. Tato oblast je zajímavá pro obce, pokud májí v záměru zateplovat, měnit okna či kotel v obecních budovách. Další podporovou oblastí je zkvalitnění nakládání s odpady a likvidace starých ekologických zátěží. Poslední rozsáhlou oblastí v celém svém rozsahu je prioritní osa 6, která se zabývá zlepšováním stavu přírody a krajiny. Tady je možné řešit například výsadby v obcích i v extravilánu obce. Výzvy byly vyhlášeny v červnu 2013 a příjem žádostí je do 31. října, resp. do 29. listopadu, dle konrténí výzvy.

Vyhlášená opatření:

Prioritní osa 5 Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik

 • 5.1 Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik

Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie

 • 3.1.1 Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE
 • 3.1.3 Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla využívajících OZE
 • 3.2.1 Realizace úspor energie
 • 3.2.2 Využívání odpadního tepla

Prioritní osa 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny

 • 6.1 Implementace a péče o území soustavy Natura 2000
 • 6.2 Podpora biodiverzity
 • 6.3 Obnova krajinných struktur
 • 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny
 • 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny
 • 6.6 Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod

Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

 • 2.1.2 Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů včetně CZT

 

Bližší informace k jednotlivým výzvám jsou k dispozici v přiložených dokumentech níže.

 

Pokud tedy máte připravený a dosud nezrealizovaný záměr na některou z těchto oblastí, neváhejte se na nás obrátit.

Tým Hranické rozvojové agentury, agentura@hranickarozvojova.cz

Ke stažení:zpět na aktuality

Úvod  |  O nás  |  Služby  |  Reference  |  Kontakt  |  Administrace
Webdesign STUDIO VIRTUALIS