Reference - Hranická rozvojová agentura z.s.Hranická rozvojová agentura z.s.

Právě se nacházíte : Reference

Dotační poradenství

kompletní zajištění přípravy projektů

Reference

Seznam referencí

Biokoridor LBK 1, LBK 2 (2010)


Rok realizace

2010


Celkový rozpočet projektu

1 902 105 Kč


Výše dotace

1 807 000 Kč


Dotační titul

OP Životní prostředí


Zadavatel

Město Potštát


Popis projektu

Cílem vegetačních úprav je vytvoření vegetačního prvku v krajině, který bude sloužit i jako součást územního systému ekologické stability krajiny, zvýšení podílu přirozeně rostoucí rozptýlené zeleně v zemědělsky využívané krajině, vytvoření refugia pro zvěř a další živočichy, a tím zvýšení ekologické stability řešeného území.


Kontakt

potstat@cbox.cz, Karel Galas, starosta města, telefon 581 624 270

Úvod  |  O nás  |  Služby  |  Reference  |  Kontakt  |  Administrace
Webdesign STUDIO VIRTUALIS