Reference - Hranická rozvojová agentura z.s.Hranická rozvojová agentura z.s.

Právě se nacházíte : Reference

Dotační poradenství

kompletní zajištění přípravy projektů

Reference

Seznam referencí

Revitalizace veřejných prostranství v obci Vysoká (2011)


Rok realizace

2011


Celkový rozpočet projektu

3 516 219 Kč


Výše dotace

3 164 597 Kč


Dotační titul

ROP


Zadavatel

Městys Hustopeče nad Bečvou


Popis projektu

Projekt je zaměřen na revitalizaci veřejného prostranství v obci Vysoká. Projekt zahrnuje dva logické celky, vybudování chodníků a úprava přilehlých komunikací; revitalizace veřejné zeleně na veřejném prostranství na návsi a blízkém okolí. V současnosti se na veřejném prostranství na návsi nachází dva samostatné chodníky, které na sebe ani na jiné chodníky nijak nenavazují. Projekt tedy bude zahrnovat vybudování nových a rekonstrukci stávajících chodníků. Chodníky propojí jižní část obces návsí a severní částí obce. Díky vybudování chodníků dojde ke zvýšení dopravní bezpečnosti v obci, jelikož se chodci budou pohybovat v celé obci po chodnících. Dalším celkem je revitalizace veřejného prostranství na návsi. Dojde ke komplexní úpravě a výsadbě veřejné zeleně, která zvýší kvalitu prostředí pro život občanů obce, vytvoří místo pro odpočinek i přirozené centrum pro scházení lidí. To bude navíc podpořeno instalací mobiliáře.

Projekt zrealizován a proplacena dotace.

Agentura zpracovala žádost o dotaci, výběrové řízení, dotační management, žádost o platbu. 


Kontakt

posta@ihustopece.cz

Úvod  |  O nás  |  Služby  |  Reference  |  Kontakt  |  Administrace
Webdesign STUDIO VIRTUALIS