Nabízíme: Dotace na podnikání, Dotace do zemědělství - Hranická rozvojová agentura z.s.Hranická rozvojová agentura z.s.

Právě se nacházíte : Služby

Dotační poradenství

KOMPLETNÍ PŘÍPRAVA ČERPÁNÍ DOTACÍ

Dotační poradenství – kompletní příprava čerpání dotací

Úspěšná příprava financování z dotací vychází nejen z výchozích předpokladů projektu, ale je rovněž závislá na odpovídající strategii přípravy, funkční spolupráci s žadatelem, poskytovatelem dotace a na dostatku kvalitních podkladů. Samotné zpracování žádosti o dotace je zpravidla už pověstnou třešničkou na dortu, kterou je projektová příprava dotažena. 
Soubor našich služeb spojených se získáním i správným využitím dotace začíná monitoringem vhodných dotačních příležitostí, hodnocením šancí na obdržení podpory (dotace), pokračuje zvolením vhodné strategie přípravy, průběžnými konzultacemi s žadatelem i poskytovatelem dotace až po samotné zpracování žádosti o dotaci a povinných příloh.

Bezplatné úvodní konzultace k čerpání dotací

Zájemce o dotaci nás může kdykoliv kontaktovat s požadavkem na osobní nebo písemnou konzultaci. Prvním a nejdůležitějším krokem k získání dotace je ověření, zda je Váš záměr z hlediska financování z dotací vhodný a vytipování vhodného dotačního programu. Součástí vstupní konzultace je rovněž vysvětlení podmínek a nezbytných kroků k jejímu získání.

Analýza bodového ratingu projektu: Již v úvodní fázi analyzujeme šanci na přidělení dotace a přípravu projektu upravujeme s ohledem na maximální bodový zisk žadatele. Žadatel od nás vždy získává doporučení k úpravám projektu vzhledem ke zvýšení jeho konkurenceschopnosti mezi ostatními projekty.

Zpracování žádosti o dotace na realizaci projektu

Zpracování žádosti o dotaci na realizaci projektu je v zásadě završením naší práce. Předchází mu pečlivé shromažďování a vyhodnocování údajů nezbytných ke zpracování žádosti o dotaci včetně požadovaných příloh, jejichž náročnost závisí na podmínkách poskytovatele dotace. Můžou to být marketingové nebo ekonomické analýzy, doklady prokazující právní statut žadatele, účetní výkazy apod. Při sestavování rozpočtu projektu v souladu s pravidly způsobilosti výdajů a po dohodě se zákazníkem začleňujeme rovněž náklady spojené s přípravou projektu (např. technická dokumentace, zpracování žádosti o dotace apod.).

Příprava povinných příloh žádosti a kompletace projektu

V rámci zpracování žádosti o dotaci zajišťujeme přípravu povinných příloh žádosti. Garantujeme průchodnost Vašeho projektu všemi úvodními kontrolami projektu, které zkoumají jeho vhodnost, obsahovou správnost a kompletnost z hlediska požadavků dotačního programu. Žadatel se administrativních zákoutí nemusí vůbec obávat a odchází od nás s kompletně připraveným projektem.

Realizace dotazníkových šetření

Při zpracování žádosti o dotaci bývá jednou z příloh marketingový průzkum. Dotazníkové šetření zpracováváme v případě, že poskytovatel dotace požaduje marketingový průzkum či průzkum názorů veřejnosti. Doporučujeme zpracování ve fázi předprojektové přípravy, kde je možné výsledky zohlednit v projektové dokumentaci nebo v jiných dokumentech přikládaných k žádosti o dotaci.


Úvod  |  O nás  |  Služby  |  Reference  |  Kontakt  |  Administrace
Webdesign STUDIO VIRTUALIS