Služby » Dotační management - Nabízíme: Dotace na podnikání, Dotace do zemědělství - Hranická rozvojová agentura z.s.Hranická rozvojová agentura z.s.

Právě se nacházíte : Služby » Dotační management

DOTAČNÍ MANAGEMENT

SPRÁVA DOTACE OD A AŽ DO Z

Dotační management

Dotační management - správa dotace od A až do Z

Úspěch žadatele nespočívá jen ve schválení dotace na realizaci projektu, jelikož ve většině případů ji fakticky obdrží až po správné realizaci projektu nebo jeho části, ale neméně důležité je zvládnutí administrativy dotace spojené s jejím využitím. V rámci dotačního managementu poskytujeme úspěšným žadatelům nezbytnou podporu k hladké realizaci projektu bez zbytečných ztrát v podobě krácení dotace či jejího odejmutí. Soulad vlastní realizace a spletitých pravidel dotačních programů vyžaduje obezřetnost, zkušenosti a specializaci, které se zpravidla úspěšným žadatelům nedostává. V této sekci poskytujeme služby zadávání veřejných zakázek, sledování způsobilosti výdajů, podávání změnových hlášení, zpracování žádostí o platbu, zastupování žadatele vůči orgánům spravujícím dotační programy.

Koordinace projektů

Nemáte ve svém týmu volnou kapacitu nebo vhodného projektového manažera? Nabízíme externí řízení realizace projektů spočívající v koordinaci projektového týmu, sledování, vyhodnocování harmonogramu projektu a plnění úkolů v souladu s projektem.

Poradenství spojené s řádným využitím dotace

Známe pravidla dotačních programů, průběžně komunikujeme s poskytovatelem dotace, včas řešíme možný nesoulad realizace projektu s pravidly a smlouvou o poskytnutí dotace, paralelně vyřizujeme všechnu nezbytnou administrativu spojenou s čerpáním dotace. Zajistíme Vám zpracování výkazů o realizaci požadovaných poskytovatelem dotace. Vyplníme za Vás žádosti o proplacení dotace.

Zadávací řízení v souladu s pravidly dotace

Zajistíme Vám kompletní realizaci zadávacího řízení v souladu s požadavky poskytovatele dotace. V případě schválení dotace je nutné se vypořádat se zadáním veřejné zakázky v souladu s pravidly dotačních programů. Obvykle jede o fázi, která je předmětem důkladné kontroly před vlastním proplacením dotace. Naše služby spočívají v přípravě výzvy a zadávací dokumentace, oslovení potenciálních uchazečů, vyhodnocení veřejné zakázky a archivace dokumentace.

Archivace projektu

Provedeme přípravu archivace Vašeho projektu, tak aby v případě dodatečných kontrol byly řádně zdokumentovány všechny důležité kroky žadatele při jeho realizaci. Výstupem je složka, kterou si úspěšný příjemce dotace zakládá do svého archivu.

Monitoring provozní fáze

Povinnosti příjemce dotace nekončí s úspěšným proplacením dotace, ale každý dotační program zpravidla obsahuje lhůtu, ve které má příjemce dotace povinnost udržovat výsledek realizace svého projektu. V této lhůtě má obvykle povinnost předkládat monitorovací hlášení.


Úvod  |  O nás  |  Služby  |  Reference  |  Kontakt  |  Administrace
Webdesign STUDIO VIRTUALIS