Služby » Rozvoj regionů - Nabízíme: Dotace na podnikání, Dotace do zemědělství - Hranická rozvojová agentura z.s.Hranická rozvojová agentura z.s.

Právě se nacházíte : Služby » Rozvoj regionů

ROZVOJ REGIONŮ

PODPORA SPOLUPRÁCE OBCÍ

Rozvoj regionů

Strategický plán rozvoje obce, regionu

Každá obec či region hledá směr a dráhu, po které by se co nejefektivněji mohla dostat k využití svého potenciálů a řešení svých problémů.

Nabízíme zpracování nebo aktualizaci strategického plánu rozvoje obce nebo regionu. Zpracování se odehrává zpravidla v několika krocích: vyjasnění zadání/představ zadavatele, zpracování analýzy výchozího stavu, zpracování SWOT analýzy, formulace VIZE, stanovení základních priorit a opatření, zpracování akčního plánu. Po zpracování plánu nabízíme servis při jeho vlastní realizaci spočívající ve vytipovávání vhodných dotačních příležitostí a přípravě projektů.

Strategický plán nevnímáme jako „nutné zlo“ pro čerpání dotací, ale jako účinnou pomůcku k územnímu plánování, která pomáhá obcím a regionům se stanovením střednědobých priorit.

Příprava integrovaných projektů

Výhodou integrovaných projektů je zahrnutí většího spektra potřeb do jednoho projektu a zjednodušení přípravy a čerpání dotací, kdy se několik menších projektu spojí do jednoho většího. Zpravidla se jedná o projekty zahrnující potřeby více obcí, které se potýkají s obdobnými problémy a dohodly se nebo se chtějí dohodnout na společném postupu. Mohou to být účelová uskupení nebo dobře organizované svazky obcí, které mají zájem realizovat projekty v oblasti společných investic (společná výsadba, protipovodňová opatření apod.), ale i neinvestiční projekty podporující vzdělání, sociálních služby, spolkový život apod.. Nabízíme servis při přípravě těchto projektů, který obsahuje posloupnost kroků vedoucích vyjasnění záměru, shromáždění podkladů od budoucích partnerů projektu a vlastní přípravu projektu.


Úvod  |  O nás  |  Služby  |  Reference  |  Kontakt  |  Administrace
Webdesign STUDIO VIRTUALIS